Zaštita od zračenja za klinički PET/CT

Modul 5/5 - Zaštita od zračenja za klinički PET/CT

Opis

Ovim vebinarom ćete se upoznati sa osnovnim principima zaštite od zračenja. Opisana je moguća izloženost PET/CT zračenju pacijenta i osoblja: aplicirane aktivnosti radiofarmaka, obavljanje zadataka u blizini apliciranog pacijenta, pratnja ap.pacijenta, pozicioniranje ap.pacijenta te kalibracije i kontrole kvalitete PETa. Na kraju će se objasniti moguć raspored za prostore PET/CTa.U prilogu je i test sa pitanjima za samoprocjenu.

Sadržaj: prezentacija i pitanja za samoprocjenu (16 pitanja)
Trajanje: 29:38 minutaView
(No ranking yet)
Priprema pacijent
Modul 4/5 - Priprema pacijent

Opis

Kroz ovaj vebinar ćemo upoznati što je PET i neka od važnih područja gdje je PET od velikog značenja u nuklearno medicinskoj dijagnostici. Vebinar će vam pokazati kako pravilno pripremiti pacijenta  za PET/CT . U vebinar je uključen i kratki film kojim možete i vizualiziratirazličite korake koji vode do pravilnog PET/CT snimanja.U ovom modulu ćemo omogućiti sve potrebne informacije o pripremi pacijenta uključujući ;preporučene doze, intravensku administraciju kontrastnog sredstva; gejtiranje disanja I rekonstrukciju dobivenih slika. U prilogu je i test sa pitanjima za samoprocjenu.

Sadržaj: prezentacija i pitanja za samoprocjenu (20 pitanja)
Trajanje: 58:27 minuta

View
(No ranking yet)
Fizikalni principi CTa

Modul 3/5 - Fizikalni principi CTa

Opis

Vebinar počinje sa osnovnim opisom različitih tipova elektromagnetskog zračenja te opisuje produkciju X zraka u X-cijevi. Predstavlja povijest  CT evolucije i ideju koja stoji iza tomografskog snimanja. Naglašava važnost CT doza i opisuje akvizicijske i rekonstrukcijske parametre i njihov utjecaj na dozu. Slike CT jedinice, Hounsfield Jedinice (HU) su definirane, opisane i ilustrirane. Na kraju su pokazane neke aplikacije CTa

Sadržaj: prezentacija i pitanja za samoprocjenu (21 pitanja)
Trajanje: 49:43 minutaView
(No ranking yet)
Fizikalni principi PETa

Modul 2/5 - Fizikalni principi PETa

Opis

Vebinar opisuje fizikalne osnove PETa počevši od raspada pozitrona, anihilacijskog procesa i principa detekcije koincidencijom. Objašnjava kako se prsten detektora PETa koristi za dobivanje projekcije željenog objekta koji može biti primjenjen u rekonstrukciji transaksijalnih slika direktnom ili iterativnom metodom. Objašnjen je i scintilacijski detektor kao preduvijet razumijevanja optimizacija i ograničenja kod PETa. Pokazana je razlika između razlučivosti slike i šuma slike. Naglašene su potrebe za korekcijom atenuacije i sketera za kvantitativni PET.  Razjašnjen je i koncept Standard Uptake Value (SUVa) kao i neki elementi osiguranja i kontrole kvalitete.


Sadržaj: prezentacija i pitanja za samoprocjenu (25 pitanja)
Trajanje: 1:15:02 minutaView
(No ranking yet)
Osnovni principi ciklotrona, produkcija uobičajenih PET obilježivača, radiofarmacija i kontrola kvalitete

Modul 1/5 - Osnovni principi ciklotrona, produkcija  uobičajenih PET obilježivača, radiofarmacija i kontrola kvalitete

Opis

1. Osnovni principi ciklotrona: nuklearna stabilnost i raspad, pojam radioizotopa; produkcija radioizotopa i nuklearna reakcija: principi rada ciklotrona; produkcijsko polje (fizikalni principi i praktična ograničenja); primjeri produkcije najčešćih radioizotopa
2. Produkcija najčešće upotrebljavanih PET obilježivača:  pregled procesa: radiosinteza: produkcija FDGa kao primjer
3. PET radiofarmacija i kontrola kvalitete : produkcija farmaka ( vs konvencionalna NM); procjena kvalitete (Quality Assessment); kontrola kvalitete; radiokemijska čistoća I kvaliteta farmaka


Sadržaj: prezentacija i pitanja za samoprocjenu (18 pitanja)
Trajanje: 24:57 minutaView
(No ranking yet)